logo
strona główna

 KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W INOWROCŁAWIU 

Rok założenia 1920

Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia

OGŁOSZENIAPrzetargi Brak zdjęcia
Ochrona Danych Osobowych - informacja

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu z siedzibą przy al. Kopernika 7 w Inowrocławiu,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych publikowany jest na stronie internetowej spółdzielni www.ksmino.pl w zakładce "Kontakt",
  3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową w Inowrocławiu wykonywane jest w celu przeprowadzenia oraz należytego zabezpieczenia postępowania przetargowego, a także w celu realizacji postanowień ewentualnej umowy,
  4. Pani/Pana dane będą przechowywane oraz archiwizowane w czasie określonym obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z instrukcją organizacji i działania archiwum w Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu,
  5. podanie danych niezbędnych do przeprowadzenia przez Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową w Inowrocławiu postępowania przetargowego zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień na dostawy i roboty budowlane" oraz w celu realizacji postanowień ewentualnej umowy jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
  6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do informacji o swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub usunięcia albo ograniczenia przetwarzania w zbędnym zakresie,
  7. Pani/Pana dane nie będą profilowane oraz przetwarzane w oparciu o system zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
  8. wyniki postępowania przetargowego będą publikowane na stronie internetowej www.ksmino.pl oraz w gablocie ogłoszeniowej Spółdzielni, dane mogą zostać przekazane do urzędu nadzorczego, celem uzyskania stosownego pozwolenia, postępowanie może zostać skontrolowane przez organ nadzorczy, dane mogą zostać przekazane firmie ubezpieczeniowej, podczas realizacji umowy może zostać sporządzona dokumentacja fotograficzna, relacje z prac publikowane są na stronie internetowej Spółdzielni www.ksmino.pl,
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wyciąg z procedury publikacji oraz archiwizacji dokumentów na stronie internetowej
4. Ogłoszenia przetargowe wraz z załącznikami, dokumentacją postępowania przetargowego z uwagi na znaczną objętość plików udostępniane są przez okres 12 miesięcy.
5. Po upływie okresu 12 miesięcy ogłoszenia przetargowe wraz z załącznikami, dokumentacją postępowania przetargowego są archiwizowane.
6. Wgląd do dokumentów zarchiwizowanych można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, przy al. Kopernika 7 w Inowrocławiu zgodnie z zasadami zapisanymi w Regulaminie Udostępniania dokumentów w KSM (dostępnym w zakładce Podstawy Prawne na stronie www.ksmino.pl).

16.07.2024 Wynajem lokalu użytkowego przy ul. 700 lecia 18 w Gniewkowie Czytaj wiecej
16.07.2024 Wynajem lokalu użytkowego przy ul. Dworcowej 1 w Janikowie Czytaj wiecej
08.07.2024 Wymiana (dostawa nowych i demontaż istniejących), uruchomienie oraz obsługa serwisowa 9 dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych w Inowrocławiu Czytaj wiecej
20.06.2024 Na wykonanie zagospodarowania skweru na działce 213/17 przy ul. Jankowskiej w Pakości (II przetarg) Czytaj wiecej
17.06.2024 II przetarg na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Toruńskiej 60 w Inowrocławiu Czytaj wiecej
13.06.2024 Wykonanie robót budowlano-remontowych (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
13.06.2024 Ustanowienie prawa odrębnej własności dla lokalu przy ul Dworcowej 13 w Janikowie Czytaj wiecej
13.06.2024 II przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej dla robót budowlanych oraz instalacyjnych przewidzianych do realizacji na nieruchomościach budynkowych lub mieniu Spółdzielni w Inowrocławiu i Rejonie Czytaj wiecej
06.06.2024 II przetarg na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Toruńskiej 60 w Inowrocławiu Czytaj wiecej
06.06.2024 Wykonanie remontu dachów w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i rejonie w 2024 roku (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
22.05.2024 Wynajem lokalu użytkowego przy ul. Toruńskiej 60 w Inowrocławiu (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
Rozstrzygnięcie
20.05.2024 Ustanowienie prawa odrębnej własności dla lokalu przy ul Dworcowej 13 w Janikowie (Nierozstrzygnięty - brak chętnych) Czytaj wiecej
16.05.2024 Wykonanie robót instalacyjnych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
13.05.2024 Wynajem garażu - 800 lecia 8 Czytaj wiecej
07.05.2024 Wynajem lokalu użytkowego - Wojska Polskiego 2 (II przetarg) (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
Rozstrzygnięcie
07.05.2024 Wynajem lokalu użytkowego - Marulewska 7 (II przetarg) (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
Rozstrzygnięcie
08.05.2024 Wykonanie okresowej kontroli systemu ogrzewania dla budynków mieszkalnych i użytkowych w zasobach Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
06.05.2024 Wynajem lokalu użytkowego - Janikowo, Dworcowa 1 Czytaj wiecej
(Nierozstrzygnięty)
02.05.2024 Świadczenie usług w zakresie mycia i dezynfekcji pojemników na odpady stałe znajdujących się w zasobach Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu i Rejonie na okres 2 lat (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
22.04.2024 Wynajem lokalu użytkowego - Marulewska 7 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
Rozstrzygnięcie
22.04.2024 Wynajem lokalu użytkowego - Wojska Polskiego 2 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
Rozstrzygnięcie
18.04.2024 Wynajem lokalu użytkowego - Dworcowa 1, Janikowo (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
Rozstrzygnięcie
28.03.2024 Wynajem lokalu użytkowego - Wojska Polskiego 45 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
Rozstrzygnięcie
25.03.2024 Zakup dwóch miniciągników na potrzeby Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
21.03.2024 Na wykonanie zagospodarowania skweru na działce 213/17 przy ul. Jankowskiej w Pakości (Unieważniony) Czytaj wiecej
14.03.2024 Świadczenie usług w zakresie mycia i dezynfekcji pojemników na odpady stałe znajdujących się w zasobach Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu i Rejonie na okres 2 lat (Unieważniony) Czytaj wiecej
13.03.2024 Usuwanie przecieków w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu oraz Rejonie na okres 2 lat, tj. do 31.03.2026 r. (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
07.03.2024 Opracowanie dokumentacji technicznej dla robót budowlanych oraz instalacyjnych przewidzianych do realizacji na nieruchomościach budynkowych lub mieniu Spółdzielni w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięcie) Czytaj wiecej
05.03.2024 Wynajem lokalu użytkowego - Marulewska 7 (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
(Rozstrzygnięcie)
04.03.2024 Wynajem lokalu użytkowego - Krzywoustego 23 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
Rozstrzygnięcie
01.03.2024 Wynajem pomieszczenia dodatkowego - Dubienka 5 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
Rozstrzygnięcie
19.02.2024 Wynajem lokalu użytkowego - Marulewska 7 (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
Rozstrzygnięcie
19.02.2024 Wynajem lokalu użytkowego - Cegielna 1 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
Uzupełnienie
Rozstrzygnięcie
19.02.2024 Wynajem lokalu użytkowego - Janikowo, Dworcowa 1, 56m (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
Rozstrzygnięcie
19.02.2024 Wykonanie robót instalacyjnych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
08.01.2024 II przetarg na wynajem lokalu użytkowego - Wojska Polskiego 5 (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
Rozstrzygnięcie
02.02.2024 Wynajem lokalu użytkowego - Janikowo, Dworcowa 1, 56m (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
Rozstrzygnięcie
02.02.2024 Wynajem lokalu użytkowego - Janikowo, Dworcowa 1, 106m (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
Rozstrzygnięcie
01.02.2024 Wynajem lokalu użytkowego - Szarych Szeregów 2 (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
Rozstrzygnięcie
24.01.2024 Wynajem lokalu użytkowego - Wojska Polskiego 5 (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
Rozstrzygnięcie
15.01.2024 Wynajem lokalu użytkowego - Mickiewicza 27 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
Rozstrzygnięcie
15.01.2024 Wynajem lokalu użytkowego - Szarych Szeregów 2 (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
Rozstrzygnięcie
08.01.2024 Ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu w Pakości przy ul. Mogileńskiej 41 Czytaj wiecej
04.01.2024 Przebudowa i naprawa stropu (z ograniczeniem zakresu rzeczowego robót) w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Wojska Polskiego 2 w Inowrocławiu (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
21.12.2023 Wynajem lokalu użytkowego - Wojska Polskiego 33 Czytaj wiecej
21.12.2023 Wynajem lokalu użytkowego - Szarych Szeregów 23b (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
Rozstrzygnięcie
14.12.2023 Wynajem lokalu użytkowego - Marulewska 7 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
Rozstrzygnięcie
12.12.2023 Wynajem lokalu użytkowego - Jacewska 25 (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
Rozstrzygnięcie
12.12.2023 Wynajem lokalu użytkowego - Łokietka 29 (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
Rozstrzygnięcie
06.12.2023 Ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu w Pakości przy ul. Mogileńskiej 41 (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
06.12.2023 Wynajem lokalu użytkowego - Wojska Polskiego 33 (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
Rozstrzygnięcie
06.12.2023 Wynajem lokalu użytkowego - Szarych Szeregów 23b (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
Rozstrzygnięcie
27.11.2023 Wynajem lokalu użytkowego - Krzywoustego 23 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
Rozstrzygnięcie
27.11.2023 Wynajem lokalu użytkowego - Łokietka 29 (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
Rozstrzygnięcie
27.11.2023 Wynajem lokalu użytkowego - Jacewska 25 (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
Rozstrzygnięcie
24.11.2023 Wynajem lokali użytkowych w Gniewkowie (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
Rozstrzygnięcie 1
Rozstrzygnięcie 2
Rozstrzygnięcie 3
13.11.2023 Sprzedaż mieszkania Łokietka 13 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
09.11.2023 Wykonanie robót różnych budowlanych i instalacyjnych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
08.11.2023 Wynajem lokalu użytkowego przy ul. 700-lecia 18 w Gniewkowie (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
Rozstrzygnięcie
07.11.2023 Wynajem lokalu użytkowego przy ul. 700-lecia 18 w Gniewkowie (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
Rozstrzygnięcie
07.11.2023 Wynajem lokalu użytkowego przy ul. 700-lecia 18 w Gniewkowie Czytaj wiecej
31.10.2023 Przebudowa i naprawa stropu w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Wojska Polskiego 2 w Inowrocławiu (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
31.10.2023 Wykonanie przeglądów technicznych w budynkach mieszkalnych lokalach użytkowych zlokalizowanych w Inowrocławiu w 2024 roku (Unieważniony) Czytaj wiecej
31.10.2023 Wynajem pomieszczenia dodatkowego - ul. Jacewska 17 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
Rozstrzygnięcie
31.10.2023 Wynajem lokalu użytkowego przy ul. 700-lecia 18 w Gniewkowie (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
31.10.2023 Wynajem lokalu użytkowego przy ul. Dreckiego 19 w Gniewkowie (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
Rozstrzygnięcie
31.10.2023 Wynajem pomieszczenia dodatkowego przy ul. Krzywoustego 17B (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
Rozstrzygnięcie
30.10.2023 Wynajem lokalu użytkowego przy ul. Ogrodowej 2 w Janikowie (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
30.10.2023 Wynajem lokalu użytkowego przy ul. Ogrodowej 2 w Janikowie (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
19.10.2023 Zakup kamery inspekcyjnej na potrzeby Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rejonie Czytaj wiecej
16.10.2023 Wynajem lokalu użytkowego przy ul. 700-lecia 18 w Gniewkowie (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
16.10.2023 Wynajem lokalu użytkowego przy ul. Dreckiego 19 w Gniewkowie (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
12.10.2023 Wynajem lokalu użytkowego przy ul. Ogrodowej 2 w Janikowie (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
12.10.2023 Wynajem lokalu użytkowego przy ul. Ogrodowej 2 w Janikowie (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
09.10.2023 Wynajem pomieszczenia dodatkowego przy ul. Krzywoustego 17B (Unieważniony) Czytaj wiecej
27.09.2023 Świadczenie usług konserwacji, usuwanie awarii oraz wykonywanie drobnych napraw dźwigów osobowych oraz meblowych usytuowanych w budynkach będących w zasobach Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu na okres 2 lat, tj.: do 31.12.2025r. Czytaj wiecej
21.09.2023 Zakup kamery inspekcyjnej na potrzeby Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rejonie (Unieważniony) Czytaj wiecej
19.09.2023 Wykonanie przeglądów budowlanych w budynkach mieszkalnych, garażach oraz lokalach użytkowych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie w 2024 roku (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
28.08.2023 Badanie sprawozdania finansowego za rok 2023-2024, z możliwością przedłużenia za rok 2025 i 2026 Czytaj wiecej
28.08.2023 Sprzedaż mieszkania w Pakości, ul. Mogileńska 37(Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
01.08.2023 Wykonanie robót instalacyjnych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
01.08.2023 Wykonanie robót budowlano - remontowych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
05.07.2023 Wykonanie robót drogowych w Inowrocławiu i Rejonie w 2023 roku (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
04.07.2023 Opracowanie na zlecenie świadectw charakterystyki energetycznej lokali użytkowych i mieszkalnych w zasobach Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
29.06.2023 Wykonanie remontu dachów w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie w 2023 roku (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
21.06.2023 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej pcv przeznaczonej do zamontowania w budynkach spółdzielczych w 2023 roku (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
16.06.2023 Opracowanie na zlecenie świadectw charakterystyki energetycznej lokali użytkowych i mieszkalnych w zasobach Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu (Unieważniony) Czytaj wiecej
15.06.2023 Wynajem lokalu przy ul. Mickiewicza 27 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej Rozstrzygnięcie
12.06.2023 Wynajem lokalu przy ul. Wojska Polskiego 5 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
06.06.2023 Wykonanie robót instalacyjnych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
22.05.2023 Świadczenie usług serwisowo - konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych pomieszczeń biurowych Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
09.05.2023 Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych i użytkowych w zasobach Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
08.05.2023 Opracowanie dokumentacji technicznej dla robót budowlanych oraz instalacyjnych przewidzianych do realizacji na nieruchomościach budynkowych lub mieniu Spółdzielni w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
04.05.2023 Opracowanie dok. tech. bud.- wykonawczej na wymianę części stropu w pawilonie handlowo-usługowym przy Woj. Pol. 2(Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
02.05.2023 Wykonanie robót budowlano – remontowych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
25.04.2023 Świadczenie usług serwisowo-konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, pomieszczeń biurowych Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu Czytaj wiecej
18.04.2023 Wynajem lokalu użytkowego przy ul. Marulewskiej 7 w Inowrocławiu (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
17.04.2023 Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych i użytkowych w zasobach Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu (Unieważniony) Czytaj wiecej
14.04.2023 Wynajem lokalu użytkowego przy ul. Mickiewicza 27 w Inowrocławiu (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
15.03.2023 Wykonanie przeglądów technicznych w budynkach mieszkalnych, garażach oraz lokalach użytkowych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie w latach 2023 - 2024. (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
15.03.2023 Wykonanie usług w zakresie koszenia trawy, wycinki drzew, cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych drzew, nasadzenia drzew i krzewów oraz transportu w zasobach Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
15.03.2023 Wykonanie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie Czytaj wiecej
14.03.2023 Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych i użytkowych w zasobach Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
09.02.2023 Zakup dwóch miniciągników na potrzeby Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
08.02.2023 Opracowanie dokumentacji technicznej dla robót budowlanych oraz instalacyjnych przewidzianych do realizacji na nieruchomościach budynkowych lub mieniu Spółdzielni w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
06.02.2023 Opracowanie dokumentacji technicznej budowlano-wykonawczej na wymianę części stropu w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Wojska Polskiego 2 w Inowrocławiu (Unieważniony) Czytaj wiecej
03.02.2023 Wynajem pomieszczenia dodatkowego - ul. Krzywoustego 10 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
19.01.2023 Wykonanie przeglądów technicznych w budynkach mieszkalnych, garażach oraz lokalach użytkowych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie w latach 2023 - 2024. (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
13.01.2023 Wynajem lokalu Wojska Polskiego 5 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
08.12.2022 Wykonanie robót ślusarskich i instalacyjnych dla spółdzielczych nieruchomości budynkowych zlokalizowanych w Inowrocławiu (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
07.12.2022 Na wykonanie przeglądów technicznych w budynkach mieszkalnych, garażach oraz lokalach użytkowych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie w latach 2023 - 2024. (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
07.12.2022 Wykonanie usług serwisowych stacji uzdatniania wody obejmujących: dostawę środka zmiękczającego, wykonanie przeglądów, napraw oraz usuwanie awarii urządzeń stacji uzdatniania wody dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych należących do zasobów Spółdzielni w Inowrocławiu. (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
06.12.2022 Wynajem garażu Wojska Polskiego 59 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
30.11.2022 Sprzedaż Mieszkania Mieszka I 10 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
28.11.2022 Wynajem lokalu Krzywoustego 23 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
15.11.2022 Opracowanie dokumentacji technicznej budowlano-wykonawczej na wymianę części stropu w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Wojska Polskiego 2 w Inowrocławiu (Unieważniony) Czytaj wiecej
10.11.2022 Sprzedaż Mieszkania Mieszka I 10 (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
26.10.2022 Wykonanie usług w zakresie udrażniania instalacji kanalizacyjnej i deszczowej oraz pracy podnośnika koszowego w budynkach spółdzielczych administrowanych przez spółdzielnię zlokalizowanych w Inowrocławiu i rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
06.09.2022 Sprzedaż Mieszkania Okrężna 80 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
06.09.2022 Zakup trzech miniciągników na potrzeby Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu Czytaj wiecej
30.08.2022 III przetarg na wykonanie robót instalacyjnych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie(Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
30.08.2022 Wykonanie robót ślusarskich: osłony śmietnikowe, bramy, furtki dla spółdzielczych nieruchomości budynkowych zlokalizowanych w Inowrocławiu w 2022 roku(Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
08.08.2022 Wykonanie robót budowlano – remontowych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
27.07.2022 Remont elewacji wraz z robotami towarzyszącymi zespołu pawilonów handlowo - usługowych zlokalizowanych w obrębie ulic Szarych Szeregów 23a, 23b oraz Wojska Polskiego 33 w Inowrocławiu (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
21.07.2022 Dostawa, montaż oraz usługi serwisowe stacji uzdatniania wody dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych należących do zasobów Spółdzielni w rejonie. (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
18.07.2022 Wymiana stolarki okiennej pcv, stolarki drzwiowej stalowej oraz wymiana wrót garażowych stalowych w budynkach spółdzielczych w 2022 roku. (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
08.06.2022 Usuwanie przecieków w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu na okres 2 lat, tj. do 31.03.2024 r. (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
08.06.2022 Wykonanie robót instalacyjnych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
01.06.2022 Wykonanie robót budowlano - remontowych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
30.05.2022 Docieplenie stropów piwnic, remont dachów w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie w 2022 roku (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
12.05.2022 Remont elewacji wraz z robotami towarzyszącymi zespołu pawilonów handlowo - usługowych zlokalizowanych w obrębie ulic Szarych szeregów 23a, 23b oraz Wojska Polskiego 33 w Inowrocławiu (Unieważniony) Czytaj wiecej
11.05.2022 Opracowanie dokumentacji technicznej dla robót instalacyjnych przewidzianych do realizacji na nieruchomościach budynkowych lub mieniu Spółdzielni w Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
04.05.2022 Budowa zespołów garażowych wraz z zagospodarowaniem terenu (Unieważniony) Czytaj wiecej
27.04.2022 Usuwanie przecieków w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu na okres 2 lat, tj. do 31.03.2024 r. (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
27.04.2022 Wykonanie robót drogowych w Inowrocławiu w 2022 roku (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
30.03.2022 Usuwanie przecieków w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu oraz rejonie (Unieważniony) Czytaj wiecej
25.03.2022 Wykonanie robót instalacyjnych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
10.03.2022 Sprzedaż lokalu Ogrodowa 2 Czytaj wiecej
04.03.2022 Wykonanie robót drogowych w Inowrocławiu i rejonie w 2022 roku (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
25.02.2022 Usuwanie przecieków w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu oraz rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
14.02.2022 Dobudowa balkonów w budynku mieszczącym się przy ul. Ogrodowej 4 w Janikowie (Unieważniony) Czytaj wiecej
14.02.2022 Opracowanie dokumentacji technicznej (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
21.01.2022 Wykonanie przeglądów budowlanych w budynkach mieszkalnych, garażach oraz lokalach użytkowych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie w latach 2022-2023 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
16.12.2021 Sprzedaż Mieszkania 59 Pułku Piechoty 5 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Inowrocławiu

Al. Kopernika 7, 88-100 Inowrocław
tel 52 35 69 300
fax 52 35 69 375
email sekretariat@ksmino.pl
NIP 556 080 13 82 REGON 000483501
KRS 0000168926
Konto PEKAO SA
95 1240 1196 1111 0000 1341 4982
Konto PKO BP
02 1020 1505 0000 0202 0005 0450
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW CZYNNE
Poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 - 14:00
Wtorek: 8:00 - 15:30
Piątek: 8:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy wtorek
w godzinach od 10:00 do 15:00
POGOTOWIE TECHNICZNE
czynne w godzinach 15:00 - 23:00
tel. 52 35 79 098
kom. 502 104 593
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W INOWROCŁAWIU