logo
rss e-mail
strona główna

 KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W INOWROCŁAWIU 

Rok założenia 1920

Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia

Zarząd Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu

Al. Kopernika 7

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o pow. użytkowej 626,62 m2 w tym piwnica 173,08 m2 zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 5 w Inowrocławiu. Przetarg odbędzie się w dniu 19.02.2021 r. o godzinie 11.00 w biurowcu Zarządu Spółdzielni w Inowrocławiu przy al. Kopernika 7 w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Spółdzielni nr 95 1240 1196 1111 0000 1341 4982 w banku PKO BP SA Oddział w Inowrocławiu. Wadium wynosi równowartość trzykrotnego miesięcznego czynszu wg wywoławczej ceny jednostkowej netto, tj. 23649,78 zł.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wpłacone wadium, w przypadku oferenta , który wygra przetarg, będzie zaliczone na poczet kaucji*, będącej finansowym zabezpieczeniem lokalu, której wysokość określona jest w umowie najmu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie niezwłocznie zwrócone na wskazany rachunek bankowy.
*Wysokość kaucji wynosi równowartość trzykrotnego miesięcznego czynszu i zależy od stawki wynegocjowanej w przetargu. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany do wpłacenia różnicy kaucji do dnia podpisania umowy. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu 14 dni od zdania lokalu, po potrąceniu należności obciążających Najemcę, w kwocie odpowiadającej – przyjętemu przy jej wpłaceniu – procentowi czynszu obowiązującego w dniu jej wypłaty.

Jeżeli oferent odmówi podpisania umowy najmu lokalu na warunkach, na których wygrał przetarg, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Wywoławcza cena jednostkowa netto czynszu najmu wynosi:

Powyższa cena nie obejmuje:

Parter:

Piwnica:

Powyższe składniki opłat, które są niezależne od Spółdzielni obciążają najemcę i ustalone zostały wg aktualnych wysokości netto w skali miesiąca .

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,20 zł/m2.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyny.

W siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 322 wyłożony jest do wglądu projekt umowy zawierający podstawowe warunki umowy najmu.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci zobowiązani będą podpisać oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przetargiem (zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochr. danych osobowych).

Celem zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemicznego, w związku z ogłoszonym stanem epidemii (Dz. U z dnia 20.03.2020 r. poz.491) z uwagi na zakażenie wirusem SARS-Cov-2 (COVID-19) informujemy, że:

  1. Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są do dezynfekcji rąk.
  2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zakrycie ust i nosa maseczką albo przyłbicą przez cały czas trwania przetargu oraz zachowanie dystansu społecznego.

Mając na uwadze zachowanie bezpieczeństwa osób uczestniczących w przetargach prosimy o dostosowanie się do obowiązującego reżimu sanitarnego oraz wprowadzonych regulacjami prawnymi ograniczeń, wymogów i obostrzeń, przez cały czas trwania procedury przetargowej. Osoby niespełniające powyższych wymogów nie zostaną dopuszczone do wzięcia udziału w przetargu.
Ze względu na obostrzenia wynikające ze stanu epidemii w Polsce ilość osób przystępujących jednocześnie do przetargu wynosi 5 osób w kolejnych turach

Ostatnia aktualizacja:
Jesteś Licznik odwiedzin
Ogłoszenia
Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Inowrocławiu
Al. Kopernika 7, 88-100 Inowrocław
tel 52 35 69 300
fax 52 35 69 375, 52 35 69 385
sekretariat@ksmino.pl
NIP 556 080 13 82 REGON: 000483501
KRS: 0000168926
Konto PEKAO SA:
95 1240 1196 1111 0000 1341 4982
Konto PKO BP:
02 1020 1505 0000 0202 0005 0450
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW
Poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 - 14:00
Wtorek: 8:00 - 15:30
Piątek: 8:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy wtorek
w godzinach od 10:00 do 15:00
Pogotowie Techniczne
czynne w godzinach 15:00 - 23:00
tel. 52 357-90-98
kom. 502 104 593
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W INOWROCŁAWIU