Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia
Mamy już 99 lat
Brak zdjęcia

17.05.2019r.
Zarząd Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu

ogłasza

ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu w Inowrocławiu przy ul. Wojska Polskiego 13/17 . Mieszkanie położone jest na V piętrze o powierzchni użytkowej 36,03 m2 składa się z 2 pokoi kuchni łazienki z wc i przedpokoju.

Wartość rynkowa mieszkania ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 84.094,- zł.
Wadium stanowi 5% wartości wkładu budowlanego i wynosi 4.205,-zł. Wadium należy wnieść gotówką przed przetargiem.
Cena wywoławcza za pierwszeństwo stanowi 5% wartości wkładu budowlanego i wynosi 4.205,- zł.

Wartość rynkowa lokalu wraz z kwotą oferowaną za pierwszeństwo musi być wniesiona przez wygrywającego przetarg w terminie 60 dni od dnia przetargu.
Z wygrywającym przetarg Spółdzielnia zawrze umowę notarialną o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu po wypełnieniu przez wygrywającego przetarg postanowień Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu Spółdzielni.
Wygrywający przetarg ponosi opłaty za utrzymanie lokalu od dnia przetargu.
Wygrywający ponosi koszty wynagrodzenia notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty w postępowaniu wieczystoksięgowym.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy o ustanowienie prawa i przeniesienia odrębnej własności lokalu lub nie wpłacenia wymaganej wartości rynkowej lokalu wraz kwotą za pierwszeństwo w wyznaczonym terminie, wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Spółdzielni.
Lokal mieszkalny można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z administracją osiedlową 52 35-22-167.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019r. o godzinie 1000 w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Kopernika 7 w Inowrocławiu Sala konferencyjna - parter.
Szczegółowych informacji można uzyskać w BOM parter ul. Kopernika 7 tel. 52 356-93-30 lub 39.

Zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych właściciele lokali obowiązani są uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych i nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni.
Zgodnie z art. 161 ust 1 i 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Osobie, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której prawo wygasło z powodu nieuiszczania opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem jej lokalu lub eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, przysługuje roszczenie do spółdzielni o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli spłaci spółdzielni całe zadłużenie wynikające z nieuiszczania tych opłat wraz z odsetkami.
Roszczenie, o którym mowa przysługuje tylko wtedy, jeżeli wcześniej nie został ustanowiony tytuł prawny do lokalu na rzecz innej osoby. Warunkiem ustanowienia przez spółdzielnię tytułu prawnego do lokalu na rzecz innej osoby jest opróżnienie lokalu przez osobę, której spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasło.
Ze statutem Spółdzielni oraz regulaminem można zapoznać się na stronie internetowej spółdzielni Podstawy Prawne.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Rozstrzygnięcie

Komisja powołana przez Zarząd Spółdzielni w składzie:
1. Renata Kaczmarek
2. Natalia Malicka
3. Ewa Buda

Oświadcza:
Do przetargu w dniu 12.06.2019r. na lokal mieszkalny w Inowrocławiu przy ul. Wojska Polskiego 13/17 zgłosiło się 15 osób , przetarg został rozstrzygnięty.
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) odstąpiono od publikacji danych osoby, która wygrała przetarg.
Na pisemne żądanie członka Spółdzielni może on uzyskać wgląd w dokumenty przetargu na podst. Art. 81. 1 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych ( Dz. U. 2001r Nr 4 poz. 27 z późniejszymi zmianami.

Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Inowrocławiu
Al. Kopernika 7, 88-100 Inowrocław
tel 52 35 69 300
fax 52 35 69 375, 52 35 69 385
sekretariat@ksmino.pl
NIP 556 080 13 82 REGON: 000483501
KRS: 0000168926
Konto PEKAO SA:
95 1240 1196 1111 0000 1341 4982
Konto PKO BP:
02 1020 1505 0000 0202 0005 0450
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW I KASA CZYNNE
Poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 - 14:00
Wtorek: 8:00 - 15:30
Piątek: 8:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy wtorek
w godzinach od 10:00 do 15:00
Pogotowie Techniczne
czynne w godzinach 15:00 - 23:00
tel. 52 357-90-98
kom. 502 104 593
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W INOWROCŁAWIU