Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia
Mamy już 99 lat
Brak zdjęcia

Vademecum lokatora

Ochrona Danych Osobowych - informacja

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu z siedzibą przy al. Kopernika 7 w Inowrocławiu,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych publikowany jest na stronie internetowej Spółdzielni www.ksmino.pl w zakładce "Kontakt",
 3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową w Inowrocławiu może być wykonywane w celu:
  - realizacji Umowy, której stronami są Pani/Pan i Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu,
  - przetwarzanie jest związane z zarządzaniem lub administrowaniem nieruchomościami przez Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową w Inowrocławiu, stosownie do przepisów Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz Ustawy o własności lokali,
  - realizacji Umowy na administrowanie Wspólnotą Mieszkaniową,
  - a także może być wykonywane w celu dochodzenia roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f, art. 9, ust. 2 pkt f, RODO, Ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeksem cywilnym oraz Ustawą o komornikach sądowych i egzekucji.
 4. Pani/Pana dane będą przechowywane oraz archiwizowane w czasie określonym obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z instrukcją organizacji i działania archiwum w Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu,
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie zapisów wynikających z przepisów prawa oraz stosownych umów powierzenia, poufności, w zakresie rozliczania podatków, mediów, ubezpieczeń, usterek, konserwacji urządzeń, aktualizacji oprogramowania, odszkodowań oraz windykacji, dane nie będą przekazywane do państw trzecich, proces przetwarzania może zostać skontrolowany przez urząd lub organ nadzorczy,
 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do informacji o swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub usunięcia albo ograniczenia przetwarzania w zbędnym zakresie,
 7. podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy lub prawidłowego zarządzania nieruchomością,
 8. Pani/Pana dane nie będą profilowane oraz przetwarzane w oparciu o system zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Inowrocławiu
Al. Kopernika 7, 88-100 Inowrocław
tel 52 35 69 300
fax 52 35 69 375, 52 35 69 385
sekretariat@ksmino.pl
NIP 556 080 13 82 REGON: 000483501
KRS: 0000168926
Konto PEKAO SA:
95 1240 1196 1111 0000 1341 4982
Konto PKO BP:
02 1020 1505 0000 0202 0005 0450
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW I KASA CZYNNE
Poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 - 14:00
Wtorek: 8:00 - 15:30
Piątek: 8:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy wtorek
w godzinach od 10:00 do 15:00
Pogotowie Techniczne
czynne w godzinach 15:00 - 23:00
tel. 52 357-90-98
kom. 502 104 593
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W INOWROCŁAWIU