Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia
Mamy już 94 lata
Brak zdjęcia

23.09.2013r.
Zarząd Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu

ogłasza

ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu w Inowrocławiu przy ul. Kopernika 1/24. Mieszkanie o powierzchni 48,67 m2 składa się z 3 pokoi i kuchni.

Wartość rynkowa mieszkania ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 103.400,- zł.
Wadium stanowi 5% wartości wkładu budowlanego i wynosi 5.170,-zł. Wadium należy wnieść gotówką przed przetargiem.
Cena wywoławcza za pierwszeństwo stanowi 5% wartości wkładu budowlanego i wynosi 5.170,- zł.

Wartość rynkowa lokalu wraz z kwotą oferowaną za pierwszeństwo musi być wniesiona przez wygrywającego przetarg w terminie 60 dni od dnia przetargu.
Z wygrywającym przetarg Spółdzielnia zawrze umowę notarialną o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu po wypełnieniu przez wygrywającego przetarg postanowień Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu Spółdzielni.
Wygrywający przetarg ponosi opłaty za utrzymanie lokalu od dnia przetargu.
Wygrywający ponosi koszty wynagrodzenia notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty w postępowaniu wieczystoksięgowym.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy o ustanowienie prawa i przeniesienia odrębnej własności lokalu lub nie wpłacenia wymaganej wartości rynkowej lokalu wraz kwotą za pierwszeństwo w wyznaczonym terminie, wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Spółdzielni.

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu.
Lokal mieszkalny można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z administracją osiedlową 52 356-93-68

Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2013r. o godzinie 1030 w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Kopernika 7 w Inowrocławiu Sala konferencyjna - p.114 I piętro.
Szczegółowych informacji można uzyskać w BOM parter ul. Kopernika 7 tel. 52 356-93-30 lub 39.

Zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych właściciele lokali obowiązani są uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych i nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni.
Ze statutem Spółdzielni oraz regulaminem można zapoznać się na stronie internetowej spółdzielni Podstawy Prawne.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Rozstrzygnięcie przetargu

Komisja powołana przez Zarząd Spółdzielni w składzie:
1. Renata Kaczmarek
2. Agata Łukawska
3. Maciej Prokopiuk

Oświadcza:

Do przetargu w dniu 16.10.2013r. na lokale mieszkalne w Inowrocławiu przy Kopernika 1/24 nie zgłosiła się żadna osoba, przetargi nie zostały rozstrzygnięte.

Na pisemne żądanie członka Spółdzielni może on uzyskać wgląd w dokumenty przetargu na podst. Art. 81. 1 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych ( Dz. U. 2001r Nr 4 poz. 27 z późniejszymi zmianami.
Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Inowrocławiu
Al. Kopernika 7, 88-100 Inowrocław
tel 52 35 69 300
fax 52 35 69 375, 52 35 69 385
sekretariat@ksmino.pl
NIP 556 080 13 82 REGON: 000483501
KRS: 0000168926
Konto PEKAO SA:
95 1240 1196 1111 0000 1341 4982
Konto PKO BP:
02 1020 1505 0000 0202 0005 0450
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW I KASA CZYNNE
Poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 - 14:00
Wtorek: 8:00 - 15:30
Piątek: 8:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy wtorek
w godzinach od 10:00 do 15:00
Pogotowie Techniczne
czynne w godzinach 15:00 - 23:00
tel. 52 357-90-98
kom. 502 104 593

KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W INOWROCŁAWIU