Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia
Mamy już 99 lat
Brak zdjęcia

Przetargi Brak zdjęcia
Ochrona Danych Osobowych - informacja

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu z siedzibą przy al. Kopernika 7 w Inowrocławiu,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych publikowany jest na stronie internetowej spółdzielni www.ksmino.pl w zakładce "Kontakt",
  3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową w Inowrocławiu wykonywane jest w celu przeprowadzenia oraz należytego zabezpieczenia postępowania przetargowego, a także w celu realizacji postanowień ewentualnej umowy,
  4. Pani/Pana dane będą przechowywane oraz archiwizowane w czasie określonym obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z instrukcją organizacji i działania archiwum w Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu,
  5. podanie danych niezbędnych do przeprowadzenia przez Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową w Inowrocławiu postępowania przetargowego zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień na dostawy i roboty budowlane" oraz w celu realizacji postanowień ewentualnej umowy jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
  6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do informacji o swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub usunięcia albo ograniczenia przetwarzania w zbędnym zakresie,
  7. Pani/Pana dane nie będą profilowane oraz przetwarzane w oparciu o system zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
  8. wyniki postępowania przetargowego będą publikowane na stronie internetowej www.ksmino.pl oraz w gablocie ogłoszeniowej Spółdzielni, dane mogą zostać przekazane do urzędu nadzorczego, celem uzyskania stosownego pozwolenia, postępowanie może zostać skontrolowane przez organ nadzorczy, dane mogą zostać przekazane firmie ubezpieczeniowej, podczas realizacji umowy może zostać sporządzona dokumentacja fotograficzna, relacje z prac publikowane są na stronie internetowej Spółdzielni www.ksmino.pl,
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

02.10.2019 Dostawa i montaż wiaty gospodarczej na działce nr 1/19 (w rejonie ulic Kleeberga 1 i Wojska Polskiego 2) w Inowrocławiu Czytaj wiecej
23.09.2019 Wymiana wrót garażowych przeznaczonych do zamontowania w budynkach spółdzielczych w Inowrocławiu i Rejonie 2019 roku (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
11.09.2019 Wykonanie przeglądów technicznych instalacji przeciwpożarowych, w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie w latach 2019 - 2020. (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
11.09.2019 Badanie sprawozdania finansowego Czytaj wiecej
10.09.2019 Świadczenie usług w zakresie mycia i dezynfekcji pojemników na odpady stałe znajdujących się w wiatach śmietnikowych Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu na okres 1 roku. (Unieważniony) Czytaj wiecej
28.08.2019 Wykonanie robót budowlano - remontowych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
19.08.2019 Zaprojektowanie, wykonanie oraz serwisowanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych administracji osiedli Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowocławiu. (Unieważniony) Czytaj wiecej
13.08.2019 Świadczenie usług w zakresie mycia i dezynfekcji pojemników na odpady stałe znajdujących się w wiatach śmietnikowych Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu na okres 1 roku. (Unieważniony) Czytaj wiecej
06.08.2019 Zaprojektowanie oraz wykonanie pylonu (totemu) reklamowego w terenie zielonym na działce o numerze 76/38 (zgodnie z mapką załączoną do SIWZ)(Unieważniony) Czytaj wiecej
29.07.2019 Wykonanie robót budowlano - remontowych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
18.07.2019 Świadczenie usług w zakresie mycia i dezynfekcji pojemników na odpady stałe znajdujących się w wiatach śmietnikowych Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu na okres 1 roku. (Unieważniony) Czytaj wiecej
15.07.2019 Zaprojektowanie, wykonanie oraz serwisowanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych administracji osiedli Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowocławiu. (Unieważniony) Czytaj wiecej
04.07.2019 Wymiana stolarki aluminiowej w budynku spółdzielczym przy ul. Cegielnej 45A w Inowrocławiu (przychodnia) (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
03.07.2019 Wykonanie robót instalacyjnych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
03.07.2019 Roboty drogowe w Inowrocławiu i Rejonie w 2019 roku. (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
27.06.2019 Wykonanie przeglądów technicznych instalacji przeciwpożarowych, w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie w latach 2019-2020. (Unieważniony) Czytaj wiecej
18.06.2019 Wymiana stolarki aluminiowej w budynkach spółdzielczych w 2019 roku. (Unieważniony) Czytaj wiecej
18.06.2019 Docieplenie stropów piwnic, remont dachów w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie w 2019r. (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
13.06.2019 Wykonanie przeglądów technicznych instalacji przeciwpożarowych, w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie w latach 2019-2020. (Unieważniony) Czytaj wiecej
27.05.2019 Dostawa i montaż stacji uzdatniania wody dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy al. Okrężnej 81 w Inowrocławiu. (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
21.05.2019 Wykonanie robót instalacyjnych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
17.05.2015 Sprzedaż mieszkania - Wojska Polskiego 13 w Inowrocławiu (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
17.04.2019 Docieplenie stropów piwnic, remont dachów w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie w 2019r. (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
19.03.2019 Usuwanie przecieków w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu na okres 1 roku, tj. Do 31.03.2020r. (Unieważniony) Czytaj wiecej
18.03.2019 Opracowanie projektów, dostawę i montaż osłon śmietnikowych dla spółdzielczych nieruchomości budynkowych zlokalizowanych na osiedlu Nowym i Toruńskim w 2019 roku (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
14.03.2019 Wykonanie robót budowlano - remontowych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty wraz ze wznowieniem) Czytaj wiecej
12.03.2019 Wymiana stolarki okiennej pcv oraz wymiana stolarki drzwiowej aluminiowej lub stalowej przeznaczonej do zamontowania w budynkach spółdzielczych w 2019 roku. (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
07.03.2019 Dostawa materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych i artykułów chemii gospodarczej w latach 2019-2020. (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
04.03.2019 Usuwanie przecieków w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu na okres 1 roku, tj. do 31.03.2020r. (Unieważniony) Czytaj wiecej
04.03.2019 Opracowanie dokumentacji technicznej dla robót budowlanych oraz instalacyjnych przewidzianych do realizacji na nieruchomościach budynkowych lub mieniu spółdzielni w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
22.02.2019 Sprzedaż mieszkania - Okrężna 81 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
05.02.2019 Usuwanie przecieków w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie, na okres 1 roku, tj. Do 31.03.2020r. (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
05.02.2019 Opracowanie dokumentacji technicznej dla robót budowlanych oraz instalacyjnych przewidzianych do realizacji na nieruchomościach budynkowych lub mieniu spółdzielni w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
30.01.2019 Remont placu zabaw przy budynkach Wiejska 37-38-39 w Kruszwicy (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
28.01.2019 Opracowanie projektów, dostawa i montaż osłon śmietnikowych dla spółdzielczych nieruchomości budynkowych zlokalizowanych na osiedlu Nowym, Toruńskim oraz osiedlu Rąbin w 2019 roku (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
15.01.2019 Wykonanie przeglądów technicznych:
- Instalacji gazowych (rocznych),
- Instalacji elektrycznych (5-letnich),
- Instalacji piorunochronnych (5-letnich),
W budynkach mieszkalnych, garażach i lokalach użytkowych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie w latach 2019 - 2020. (Rozstrzygnięty)
Czytaj wiecej
13.12.2018 Sprzedaż elementów kotłowni gazowej Czytaj wiecej
03.12.2018 Wykonanie usług w zakresie koszenia trawy, wycinki drzew, cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych drzew, nasadzenia drzew i krzewów oraz transportu w zasobach Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
03.12.2018 Roboty drogowe w Inowrocławiu w 2018 roku (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
03.12.2018 Wykonanie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
05.11.2018 Wykonanie robót instalacyjnych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
02.11.2018 Wynajem lokalu użytkowego - Marulewska 7 (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej


Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Inowrocławiu
Al. Kopernika 7, 88-100 Inowrocław
tel 52 35 69 300
fax 52 35 69 375, 52 35 69 385
sekretariat@ksmino.pl
NIP 556 080 13 82 REGON: 000483501
KRS: 0000168926
Konto PEKAO SA:
95 1240 1196 1111 0000 1341 4982
Konto PKO BP:
02 1020 1505 0000 0202 0005 0450
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW I KASA CZYNNE
Poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 - 14:00
Wtorek: 8:00 - 15:30
Piątek: 8:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy wtorek
w godzinach od 10:00 do 15:00
Pogotowie Techniczne
czynne w godzinach 15:00 - 23:00
tel. 52 357-90-98
kom. 502 104 593
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W INOWROCŁAWIU