Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia Brak zdjęcia
Mamy już 101 lat
Brak zdjęcia

Przetargi Brak zdjęcia
Ochrona Danych Osobowych - informacja

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu z siedzibą przy al. Kopernika 7 w Inowrocławiu,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych publikowany jest na stronie internetowej spółdzielni www.ksmino.pl w zakładce "Kontakt",
  3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową w Inowrocławiu wykonywane jest w celu przeprowadzenia oraz należytego zabezpieczenia postępowania przetargowego, a także w celu realizacji postanowień ewentualnej umowy,
  4. Pani/Pana dane będą przechowywane oraz archiwizowane w czasie określonym obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z instrukcją organizacji i działania archiwum w Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu,
  5. podanie danych niezbędnych do przeprowadzenia przez Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową w Inowrocławiu postępowania przetargowego zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień na dostawy i roboty budowlane" oraz w celu realizacji postanowień ewentualnej umowy jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
  6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do informacji o swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub usunięcia albo ograniczenia przetwarzania w zbędnym zakresie,
  7. Pani/Pana dane nie będą profilowane oraz przetwarzane w oparciu o system zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
  8. wyniki postępowania przetargowego będą publikowane na stronie internetowej www.ksmino.pl oraz w gablocie ogłoszeniowej Spółdzielni, dane mogą zostać przekazane do urzędu nadzorczego, celem uzyskania stosownego pozwolenia, postępowanie może zostać skontrolowane przez organ nadzorczy, dane mogą zostać przekazane firmie ubezpieczeniowej, podczas realizacji umowy może zostać sporządzona dokumentacja fotograficzna, relacje z prac publikowane są na stronie internetowej Spółdzielni www.ksmino.pl,
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

07.10.2021 Sprzedaż mieszkania, Mogileńska 37 Czytaj wiecej
1.09.2021 Opracowanie i wdrożenie procedury w zakresie ustalania beneficjentow rzeczywistych i zgłaszania podmiotów do centralnego rejestru beneficjentow rzeczywisrych Czytaj wiecej
1.09.2021 Opracowanie projektu, dostawa i montaż osłony śmietnikowej dla spółdzielczej nieruchomości budynkowej zlokalizowanej w Inowrocławiu w 2021 roku Czytaj wiecej
1.09.2021 Wynajem lokalu użytkowego - Marulewska 7 w Inowrocławiu Czytaj wiecej
17.09.2021 Opracowanie i wdrożenie procedury dotyczącej przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (AML) Czytaj wiecej
13.09.2021 Zakup trzech miniciągników na potrzeby Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu Czytaj wiecej
3.09.2021 Dostawa, montaż oraz usługi serwisowe stacji uzdatniania wody dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych należących do zasobów spółdzielni w Inowrocławiu Czytaj wiecej
27.08.2021 Wyknanie robót drogowych (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
24.08.2021 Opracowanie projektu, dostawa i montaż osłony śmietnikowej dla spółdzielczej nieruchomości budynkowej zlokalizowanej w Inowrocławiu w 2021 roku (Unieważniony) Czytaj wiecej
20.08.2021 Wymiana stolarki okiennej pcv, stolarki drzwiowej aluminiowej i stalowej oraz wymiana wrót garażowych stalowych w budynkach spółdzielczych w 2021 roku(Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
13.08.2021 Świadczenie usług w zakresie mycia i dezynfekcji pojemników na odpady stałe znajdujących się w zasobach Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu i Rejonie na okres 2 lat (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
13.08.2021 Wykonanie robót budowlano - remontowych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
12.08.2021 Wynajem lokalu użytkowego - 700-lecia 18 w Gniewkowie (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
12.08.2021 Wynajem lokalu użytkowego - 700-lecia 18 w Gniewkowie (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
12.08.2021 Wynajem lokalu użytkowego - 700-lecia 18 w Gniewkowie (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
11.08.2021 Docieplenie stropów piwnic, remont dachów w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu w 2021r. (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
10.08.2021 Wykonanie robót instalacyjnych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
06.08.2021 Opracowanie dokumentacji technicznej (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
06.08.2021 Wyknanie robót drogowych (Unieważniony) Czytaj wiecej
14.07.2021 Świadczenie usług w zakresie mycia i dezynfekcji pojemników na odpady stałe znajdujących się w zasobach Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu i Rejonie na okres 3 lat (Unieważniony) Czytaj wiecej
02.07.2021 Wynajem pomieszczenia dodatkowego - Szarych Szeregów 2 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
17.06.2021 Sprzedaż mieszkania Mogileńska 41 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
15.06.2021 Wykonanie robót instalacyjnych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
08.06.2021 Zakup trzech miniciągników na potrzeby Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu (Unieważniony) Czytaj wiecej
02.06.2021 Docieplenie stropów piwnic, remont dachów w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
28.05.2021 Wykonanie robót budowlano - remontowych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
28.05.2021 Dostawa, wymiana, uruchomienie oraz obsługa serwisowa 1 dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Inowrocławiu przy al. Kopernika 1 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
12.05.2021 Opracowanie dokumentacji technicznej dla robót budowlanych oraz instalacyjnych przewidzianych do realizacji na nieruchomościach budynkowych lub mieniu spółdzielni w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
05.05.2021 II przetarg na wykonanie robót instalacyjnych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
21.04.2021 Wynajem garażu nr 2 - Marulewska 7(Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
20.04.2021 Wykonanie robót budowlano – remontowych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w inowrocławiu i rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
12.04.2021 Opracowanie dokumentacji technicznej dla robót budowlanych oraz instalacyjnych przewidzianych do realizacji na nieruchomościach budynkowych lub mieniu spółdzielni w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
22.03.2021 Wykonanie robót instalacyjnych w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
03.03.2021 Wynajem lokalu Toruńska 60 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
02.03.2021 Opracowanie dokumentacji technicznej dla robót budowlanych oraz instalacyjnych przewidzianych do realizacji na nieruchomościach budynkowych lub mieniu spółdzielni w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
26.02.2021 Wynajem lokalu Cegielna 45 (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
26.02.2021 Wynajem lokalu Wojska Polskiego 5 (Nierozstrzygnięty) Czytaj wiecej
17.02.2021 Wykonanie przeglądów technicznych:
- Instalacji gazowych,
- Instalacji elektrycznych,
- Instalacji piorunochronnych,
- Instalacji p. poż.,
- Instalacji ciepłej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji centralnego ogrzewania
W budynkach mieszkalnych, garażach i lokalach użytkowych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie w latach 2021-2022. (Rozstrzygnięty)
Czytaj wiecej
15.02.2021 Wynajem lokalu Marulewska 7 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
12.02.2021 Wynajem lokalu Wojska Polskiego 5 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
05.02.2021 Wynajem garażu osiedle Rąbin (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
18.01.2021 Wykonanie usług w zakresie pracy podnośnika koszowego w budynkach spółdzielczych administrowanych przez spółdzielnię zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
23.12.2020 Obsługa systemu rozliczania kosztów ciepła dla ca 2.296 sztuk dwuczujnikowych, elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania z odczytem radiowym przewidzianych do zamontowania w 23 budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
22.12.2020 Dostawa materiałów elektrycznych oraz zieleni w latach 2021 - 2022 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
15.12.2020 Wynajem pomieszczenia Szarych Szeregów 20 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
25.11.2020 Wykonanie usług w zakresie udrażniania instalacji kanalizacyjnej i deszczowej oraz pracy podnośnika koszowego w budynkach spółdzielczych administrowanych przez Spółdzielnię zlokalziowanych w Inowrocławiu i Rejonie (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
05.11.2020 Dostawa materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych i artykułów chemii gospodarczej w latach 2021 – 2022 (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej
03.11.2020 Roboty drogowe w Inowrocławiu w 2020 r. (Rozstrzygnięty) Czytaj wiecej


Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Inowrocławiu
Al. Kopernika 7, 88-100 Inowrocław
tel 52 35 69 300
fax 52 35 69 375, 52 35 69 385
sekretariat@ksmino.pl
NIP 556 080 13 82 REGON: 000483501
KRS: 0000168926
Konto PEKAO SA:
95 1240 1196 1111 0000 1341 4982
Konto PKO BP:
02 1020 1505 0000 0202 0005 0450
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW I KASA CZYNNE
Poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 - 14:00
Wtorek: 8:00 - 15:30
Piątek: 8:00 - 13:00
Zarząd przyjmuje interesantów w każdy wtorek
w godzinach od 10:00 do 15:00
Pogotowie Techniczne
czynne w godzinach 15:00 - 23:00
tel. 52 357-90-98
kom. 502 104 593
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W INOWROCŁAWIU